4 H

„4 H” JE PROJEKT, V KTOROM PRACUJEM S MYŠLIEKOU AUTENTICKÉHO VÝRAZU TVÁRE NA FOTOGRAFIÁCH.

„4 H“ IS PROJECT WHERE I WORK WITH IDEA OF AUTHENTIC FACIAL EXPRESSION IN PICTURES.

“4 H” je umelecká spolupráca s Alexandrou Hadžegovou, ktorá počas procesu bola posadená do uzavretého ateliéru s dvoma pokynmi – „pozeraj sa stále do objektívu“ a „vydrž tu 4 hodiny“

„4 H“ is an artist collaboration with Alexandra Hadžegová who was asked to take seat in a closed studio with two instructions: „look in the lens“ and „stay here for 4 hours“

 

Ateliérové priestory boli oddelené bielym plátnom, v úplnom tichu na diaľku monitorovaná a pravidelne fotená Alexandra odišla po stodeväťdesiatich troch minútach a deväťdesiatich  štyroch sekundách. Vedľa fotoaparátu boli položené stopky, ktoré odpočítavali 4 hodiny. Alexandra dostala na 4 hodiny iba pohár s čistou vodou.

The studio space was separated by a white canvas, monitored in complete silence and regularly photographed at a distance – Alexandra left after one hundred and forty-eight minutes, ninety-four seconds. Next to the camera were the stopwatches that were counting 4 hours. Alexandra have had just a glass of pure water for 4 hours.

“4 H” je umelecká spolupráca s Alexandrou Hadžegovou, ktorá počas procesu bola posadená do uzavretého ateliéru s dvoma pokynmi – „pozeraj sa stále do objektívu“ a „vydrž tu 4 hodiny“

„4 H“ is an artist collaboration with Alexandra Hadžhegová who was asked to take seat in a closed studio with two instructions: „look in the lens“ and „stay here for 4 hours“

 

Ateliérové priestory boli oddelené bielym plátnom, v úplnom tichu na diaľku monitorovaná a pravidelne fotená Alexandra odišla po stodeväťdesiatich troch minútach a deväťdesiatich  štyroch sekundách. Vedľa fotoaparátu boli položené stopky, ktoré odpočítavali 4 hodiny. Alexandra dostala na 4 hodiny iba pohár s čistou vodou.

The studio space was separated by a white canvas, monitored in complete silence and regularly photographed at a distance – Alexandra left after one hundred and forty-eight minutes, ninety-four seconds. Next to the camera were the stopwatches that were counting 4 hours. Alexandra have had just a glass of pure water for 4 hours.

Po hodine som bez slov posunul Alexandre zošit s perom. Bez akýchkoľvek inštrukcií Alexandra napísala niekoľko viet o tom, ako sa cíti a opísala situáciu, v ktorej je.

After an hour I passed Alexandra notes and pen without saying anything. Without any instructions Alexandra wrote a few sentences about how she felt and described the situation she is in.

Štvorica fotografií predstavuje výber najhlavnejšej / prelomovej fotografie odfotenej v určitú hodinu.

These four photos represent a selection of the main / breakthrough photo taken at a specific hour.

ANDREJ KIRIPOLSKÝ 29 MAY 2017